FAIL (the browser should render some flash content, not this).

SCOALA "CONFIDENT", este autorizata cu AUTORIZATIA SERIA B NR. 0010437, prin Decizia nr. 6728 din 06.10.2016, sa organizeze programul de SPECIALIZARE pentru ocupatia MANAGER DE SECURITATE, cod N.C./COR 121306.

Cursul se adreseaza atat societatilor specializate de pază si protectie, cat si intreprinderilor / companiilor care doresc crearea unor structuri care să le confere securitate afacerii, personalului si documentelor ce le gestioneaza

Grup tinta: sefii structurilor de securitate, manageri cu atributii pe linia securitatii, salariati implicati in structurile de securitate ale agentilor economici.

NOU

CURS DISPECER CENTRU DE ALARMA

Cod COR: 541408 (cod COR vechi 516910) DETALII AICI

a) cerere;
b) curriculum-vitae;
c) copii de pe actele de stare civila;
d) copie a actului de studii superioare;
e) adeverinta medicala de la medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana este "clinic sanatoasa si nu figureaza in evidente cu probleme psihice";
f) certificat de cazier judiciar.
Fiecare cursant incheie la înscriere un Contract de formare profesionala si un Accept pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

>

DURATA CURSULUI
Durata totală a cursului este de 80 de ore:
-pregătire teoretică: 59 de ore;
-pregătire practică: 21 de ore.

CONDIŢII DE ACCES:
- persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
- minim studii superioare;
- certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
- să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Taxa de participare la curs:

1.200 lei / cursant

Taxa de inscriere - 100 lei
Taxa de curs - 1.100 lei

Conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de A.N.C. / C.N.F.P.A. se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit

· Taxa de curs poate fi platita integral la inceputul cursului sau in 2 rate a cate 600 lei.
Costurile includ difuzarea cunostintelor, accesul la baza materiala, suportul de curs (pe hartie si in format electronic), examenul de absolvire si eliberarea certificatului de absolvire insotit de suplimentul descriptiv si recomandare

Copyright 2012 © SDDP "Confident"
Activitatea managerului de securitate cuprinde: